I flitig användning
har det konstaterats vara fungerande

ADA Base används av många framgångsrika aktörer inom bilbranschen. Bekanta dig närmare med våra kunders berättelser och kontakta sedan oss. Låt oss sätta fart på din affärsverksamhet också!

Metro-auto

Metroauto

UTMANINGEN

I den första fasen, digitaliseringen av däcklagret och säsongsbytet av däck. I den andra fasen, digitaliseringen av kundtjänsten och genomförandet av nätbokningen.

LÖSNINGEN

Ibruktagningen av ADA Base i serviceverkstaden och i nätets kundgränssnitt.

RESULTATEN

ADA Base är nu i dagligt bruk på serviceverkstaden och nätbokningen har blivit en väsentlig del av kundtjänstkonceptet.

J.Rintajouppi

J.Rinta-Jouppi

UTMANINGEN

Digitaliseringen av kundtjänsten och genomförandet av nätbokningen.

LÖSNINGEN

Ibruktagningen av ADA Base i nätets kundgränssnitt.

RESULTATEN

Nätbokningen har blivit en väsentlig del av kundtjänstkonceptet. För närvarande blir mer än 20 % av konsumenternas initierade beställningar en arbetsbeställning i verkstadens kalender.

Effektivitet i arbetsdagen

ADA Bases ERP-egenskaper gör det möjligt för verkstäderna att ha översikt över den dagliga uppdragssituationen och administrationen samt förenklar faktureringen. Tack vare systemet kan den tid som man tidigare har använt till administrativa uppgifter användas till att betjäna kunden bättre och till förbättring av kvaliteten på det egentliga servicearbetet.

Vaunula

Vaunula

UTMANINGEN

Digitaliseringen av kundtjänsten och genomförandet av nätbokningen.

LÖSNINGEN

Ibruktagningen av ADA Base i serviceverkstaden och i nätets kundgränssnitt.

RESULTATEN

ADA Base är nu i dagligt bruk på serviceverkstaden och nätbokningen har blivit en väsentlig del av kundtjänstkonceptet.

Blev du intresserad? Ge dina kontaktuppgifter, så hör vi snart av oss!